Douwe Hoving Potplanten Algemene Voorwaarden

laatst bijgewerkt 31 juli 2019

 

Douwehoving.nl (inclusief gerelateerde domeinen en mobiele sites, de ‘Site’) is de officiële website voor Douwe Hoving Potplanten, Inc. (‘Douwe Hoving Potplanten’). We raden u aan de volgende voorwaarden te lezen die van toepassing zijn op uw gebruik van en aankoop van producten van de site. Door de site te gebruiken of door ons persoonlijk identificeerbare gegevens over u te verstrekken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden die hieronder worden uiteengezet (de “Voorwaarden”).

 

site-inhoud

Anders dan voor de aankoop van goederen van onze site, zijn onze site en de inhoud van onze site (de ‘Inhoud’) bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Inhoud, de Site of gerelateerde software op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk reproduceren, publiceren, verzenden, verspreiden, weergeven, wijzigen, afgeleide werken maken van, verkopen of deelnemen aan of exploiteren op welke manier dan ook. We kunnen delen van onze site of de inhoud van tijd tot tijd wijzigen, verplaatsen of verwijderen, en deze voorwaarden hebben betrekking op eventuele latere wijzigingen of aanpassingen aan onze site en / of de inhoud ervan.

De site en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerk, handelskleding en andere wetten, en alle wereldwijde rechten, titels en belangen in en op de site en de inhoud ervan zijn eigendom van Douwe Hoving Potplanten en alle andere handelsmerken die op de site verschijnen zijn handelsmerken van Douwe Hoving Potplanten of hebben een licentie en / of worden met toestemming gebruikt. U stemt ermee in dergelijke handelsmerken niet weer te geven of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Douwe Hoving Potplanten.

 

opmerkingen van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Alle opmerkingen, feedback, suggesties, ideeën en andere inzendingen die door u aan Douwe Hoving Potplanten op of door deze site zijn bekendgemaakt, aangeboden of aangeboden of anderszins bekendgemaakt, ingediend of aangeboden in verband met uw gebruik van deze site (gezamenlijk “Opmerkingen”) zal en blijft eigendom van Douwe Hoving Potplanten. Douwe Hoving Potplanten is niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om aan de gebruiker een vergoeding voor eventuele opmerkingen te betalen; of (3) om te reageren op opmerkingen van gebruikers. Door een opmerking in te dienen, verklaart en garandeert u dat een door u ingediende opmerking geen inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, octrooien of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U verklaart en garandeert verder dat elke opmerking die u op de site indient geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele opmerkingen die u indient.

 

U erkent dat de site toegang kan hebben tot inhoud die is gemaakt, eigendom is van of wordt beheerd door derden (inclusief u of andere leden). De site kan ook een link bevatten naar websites van derden. Hoewel we deze mogelijk aan u beschikbaar stellen, vallen ze niet onder onze controle en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch garanderen we de nauwkeurigheid of beschikbaarheid ervan voor u. Mogelijk moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden van dergelijke derden om hun inhoud of websites te gebruiken of te openen. Dienovereenkomstig raden we u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, indien van toepassing, te lezen dat is gekoppeld aan inhoud of websites van derden.

 

sitetransacties

We behouden ons het recht voor om verdere identificatie voor creditcardverwerking te vragen bij elke bestelling die u bij ons plaatst. We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u op de site invoert te wijzigen en / of te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren; inclusief meerdere bestellingen die zijn ingevoerd door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar onze mening door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de toepasselijke contactgegevens die werden verstrekt toen de bestelling op de site werd geplaatst.

 

retour- en vervangingsbeleid

We hebben een vervangingsbeleid van 30 dagen (neem contact met ons op via info@douwe hoving.nl om een ​​vervanging te initiëren) op alle Douwe Hoving Potplanten-planten, tenzij anders vermeld. Het is naar eigen goeddunken om te bepalen of een vervanging, terugbetaling (gedeeltelijk of volledig) of winkelkrediet zal worden uitgegeven. Douwe Hoving Potplanten kan om meer informatie en foto’s vragen. We vervangen geen planten als ze bij levering buiten in extreme temperaturen worden achtergelaten.

 

Op dit moment accepteert Douwe Hoving Potplanten geen retouren. Voor elke bestelling die na aankoop wordt geannuleerd, worden annuleringskosten (10% van de volledige artikelprijs) in rekening gebracht die op uw restitutie worden ingehouden.

 

mislukte leveringen en geretourneerde pakketten

In het geval dat de mailing-service niet in staat is om een ​​pakket af te leveren vanwege een onjuist adres ingevoerd door de klant, de weigering van de klant om plichten te betalen, meerdere mislukte pogingen om de klant op het punt van levering te bereiken, of anders, is Douwe Hoving Potplanten niet verantwoordelijk voor betaling van retour verzendkosten geheven door de koerier. Evenzo is Douwe Hoving Potplanten niet verantwoordelijk voor de betaling van het opnieuw verzenden van goederen naar de klant.

× Waar kan ik je mee helpen?